ป้ายกำกับ :

แบล็กฮอว์ก เอส-70 ไอ

ช็อปสนุก ฟิลิปปินส์สั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กอีก 32 ลำ

ฟิลิปปินส์จะซื้อเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กลำใหม่อีก 32 ลำ เป็นมูลค่ามากกว่า 20,565 ล้านบาท เป็นการปรับปรุงขีดความสามารถล่าสุดของกองทัพฟิลิปปินส์เพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์เก่าที่อายุใช้งานนาน

เพิ่มเพื่อน