ป้ายกำกับ :

แปลกแยก

'ปิยบุตร' ปลุกก้าวไกล จะยุติสภาวะแปลกแยก ถูกโดดเดี่ยวจากการเมืองไทยได้ ต้องมี 'ประชาชน' เป็นพวก

พรรคจึงจำเป็นต้องมีนักการเมืองของพรรค อันได้แก่ ส.ส. ผู้สมัคร ส.ส. และ รมต. ทีมงาน รมต ทำหน้าที่ดังกล่าว ไปพูด ไปอภิปราย ไปลงมติ ไปทำหน้าที่ ไปบริหารราชการ ตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้ หากไม่มีพวกเขาเหล่านี้ สิ่งที่คิด

เพิ่มเพื่อน