ป้ายกำกับ :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

‘คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ’ ไฟเขียว 1,026 โครงการ พร้อมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 13

‘เลขาสภาพัฒน์’ เผย คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบโครงการสำคัญ 1,026 โครงการ พร้อมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน 13

เพิ่มเพื่อน