ป้ายกำกับ :

แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

รัฐบาลฟุ้งผลสำเร็จภารกิจด้านน้ำตามแผนแม่บทน้ำฯ นายกฯ ย้ำเดินหน้าพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

โฆษกรัฐบาลเผย ผลสำเร็จภารกิจด้านน้ำตามแผนแม่บทน้ำฯ ของรัฐบาล ตั้งแต่ปี 61- ปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านได้ถึง 4,973 แห่ง พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้ปริมาณน้ำ 149 ล้าน ลบ.ม. นายกฯ ย้ำเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศให้เกิดความยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน