ป้ายกำกับ :

แพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ

แพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว-ราชินีที่รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี สำเร็จตามเป้าให้บริการประชาชน-พระสงฆ์กว่า 30,000 ราย

แพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว-ราชินีที่รพ.พระปกเกล้าจันทบุรีสำเร็จตามเป้าให้บริการประชาชน-พระสงฆ์กว่า 30,000 รายใน 28 คลินิกรวมจัดแล้ว 10 ครั้งให้บริการกว่า 80,000 รายปีหน้าจัดอีกที่อยุธยา

เพิ่มเพื่อน