ป้ายกำกับ :

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รัฐบาลคุยใช้จ่ายเข้าเป้าช่วยประชาชนทุกกลุ่มยันฐานะการคลังแกร่ง

รัฐบาลยันดูแลประชาชนทุกกลุ่ม มุ่งเน้นใช้จ่ายงบประมาณภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ย้ำเสถียรภาพการคลังของประเทศยังแข็งแกร่ง

เพิ่มเพื่อน