ป้ายกำกับ :

แฟชั่นรักษ์โลก

เปิดประสบการณ์ทางเลือกลดขยะพลาสติก.. ด้วยเส้นใยรีไซเคิลเพื่อแฟชั่นรักษ์โลก กับ Revife Fiber by GC UPCYCLING

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์และผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว ต่อยอดความสำเร็จจากการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เพิ่มเพื่อน