ป้ายกำกับ :

แรงงานไทย-ซาอุ

นายกฯ ยินดีข้อตกลงด้านแรงงานไทย-ซาอุฯเสร็จสมบูรณ์ ช่วยสร้างโอกาส-พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

นายกฯ ยินดีข้อตกลงด้านแรงงานไทย-ซาอุฯ เสร็จสมบูรณ์ พร้อมลงนามปลายเดือนมีนาคมนี้ ช่วยสร้างโอกาส-ยกระดับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย

เพิ่มเพื่อน