ป้ายกำกับ :

แรมรุ้ง วรวัธ

‘ยาพร้อม ซิกซ์ตี้พลัส’ แพลตฟอร์มใหม่ดูแลผู้สูงวัย

ตัวเลขผู้สูงอายุในประเทศไทยปัจจุบันมีมากกว่า 12 คน เรื่องการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ทั้งการป้องกัน รักษาอาการเจ็บป่วย การเข้าถึงยาได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมองหานวัตกรรมด้าน

เพิ่มเพื่อน