ป้ายกำกับ :

และโรคอ้วนในเด็ก

แนะควบคุมสื่อโฆษณาขนม ชี้ดูซ้ำๆ เปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก

ประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก ถกประเด็นเข้มในห้องประชุมและออนไลน์ ผลวิจัยชี้ชัด โฆษณาซ้ำๆ 4 ครั้งใน 1 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน