ป้ายกำกับ :

แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ราชกิจจาฯ แพร่คำพิพากษาศาลฎีกาฯ 'ปารีณา' ชนะคดีปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน คดีหมายเลขดำที่ อม. 21/2565 คดีหมายเลขแดงที่

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน 3 อธิบดีหลังพ้นจากตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ 3 อธิบดี กรณีพ้นจากตำแหน่ง

'ปลัดคลัง' เปิดทรัพย์สิน อึ้ง! เบี้ยประชุม-เงินรางวัลมากกว่าเงินเดือน

ป.ป.ช.เปิดเซฟ ‘ปลัดคลัง’ มีทรัพย์สิน 64 ล้านบาท รายได้ต่อปี 18 ล้านบาท ‘เบี้ยประชุม-เงินรางวัล’ มากกว่าเงินเดือน

เพิ่มเพื่อน