ป้ายกำกับ :

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

ศักดิ์สยาม ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุดและการพัฒนาประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุดและการพัฒนาประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก จั

กรมโยธาฯ เสนอตั้งคณะทำงาน หาข้อสรุปโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หาดแม่รําพึง ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร กลุ่มชาวบ้านอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพิ่มเพื่อน