ป้ายกำกับ :

โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

IRPC ประกาศเจตนารมณ์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รักษาป่า สร้างรายได้ให้ชุมชน ร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณประนาช โกศายานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

OR ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และพันธมิตร ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

OR ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน