ป้ายกำกับ :

โครงการทดลองประเมินนำร่อง

สมศ. ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ติดตามโครงการทดลองประเมินนำร่อง

สถานที่ โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ จ.กระบี่ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นำโดย ดร.นันทา หงวนตัด

เพิ่มเพื่อน