ป้ายกำกับ :

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

'บรรจง นะแส' เสนอ นายกฯ 7 ข้อ แก้ปัญหานิคมฯจะนะ เชื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

‘บรรจง นะแส’ เสนอ นายกฯ7ข้อ แก้ปัญหานิคมอุตสาหกรรมจะนะ เชื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและเป็นทางออกของปัญหานี้ แต่ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ก็ตัวใครตัวมัน

'กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ' จี้ เลขาธิการศอ.บต.ยกเลิก 'EIA' ของทีพีไอ-ระงับแก้ไขผังเมือง

กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบ ยื่นหนังสือถึง เลขาธิการศอ.บต. ให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(EIA)ของบริษัท ทีพีไอโพลีนฯ ครั้งที่ 1-4 และระงับการแก้ไขผังเมืองของอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา

นายกฯ สั่ง 'สุพัฒนพงษ์' สอบข้อเท็จจริงโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

‘ธนกร’ บอก นายกฯ มอบ ‘สุพัฒนพงษ์’ นั่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ย้ำ ครม.มีมติเพียงรับทราบผลการหารือยังไม่คลอดเรื่องใดๆ

เปิดบันทึกข้อตกลง 'ธรรมนัส' กับชาวจะนะรักษ์ถิ่น-คำสั่งตั้งให้เป็นปธ. ปม 'ประยุทธ์' ถูกเฉ่งปัดความรับผิดชอบ

เปิดบันทึกข้อตกลง ‘ธรรมนัส’ กับชาวจะนะรักษ์ถิ่น ให้ยุติการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะไว้ก่อน จนกว่าจะทำSEA ก่อนนำเข้าครม.15 ธ.ค.63 และ’ประยุทธ์’ ลงนามตั้งธรรมนัสเป็นประธานฯตรวจสอบข้อเท็จจริง

เพิ่มเพื่อน