ป้ายกำกับ :

โครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงมีพระดำรัสบูรณะพระราชวังสนามจันทร์อย่างถูกวิธี

7 มิ.ย.2565 – เวลา 10.09 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพิ่มเพื่อน