ป้ายกำกับ :

โครงการบ่มเพาะสตาร์อัพ

OKMD จับมือ ธรรมศาสตร์ ปั้นโครงการบ่มเพาะสตาร์อัพ พัฒนาผลงานนวัตกรรมการศึกษา เท่าทันกระแสความต้องการ ตอบโจทย์ตลาดโลก

29 สิงหาคม 2566 ณ TK Park กรุงเทพฯ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ88 SANDBOX มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้

เพิ่มเพื่อน