ป้ายกำกับ :

โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่

รัฐบาลแจงโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ครอบคุลมคนไทยทุกสิทธิแล้ว

รองโฆษกรบ. แจงโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ ครอบคุลมคนไทยทุกสิทธิแล้ว สามารถแจ้งรับสิทธิที่สายด่วน 1330 หรือลงทะเบียน รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน อบต.-เทศบาล

เพิ่มเพื่อน