ป้ายกำกับ :

โครงการฝายคลองลิพังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เดินหน้าพัฒนา ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ โครงการฝายคลองลิพังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด

เพิ่มเพื่อน