ป้ายกำกับ :

โครงการพัฒนาที่สูงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาที่สูงในพื้นที่ แม่ฮ่องสอน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.45 น.ที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพิ่มเพื่อน