ป้ายกำกับ :

โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย

กรมชลฯ สำรวจความก้าวหน้าโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย 3จังหวัด วางแผนปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย-แล้ง

“กรมชลประทาน” ติดตามความก้าวหน้า “โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย” 3 จังหวัด   จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการน้ำ 4

เพิ่มเพื่อน