ป้ายกำกับ :

โครงการสร้างคลองระบายน้ำฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

'ปลอดประสพ' โชว์กึ๋นรัฐมนตรีซัดโครงการระบายฝั่งตะวันออกสร้างผลกระทบเยอะไม่ควรสร้าง

‘ปลอดประสพ’ เตือน ‘รัฐบาลประยุทธ์’ ผุดโครงการคลองระบายน้ำฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาแสนล้าน ศึกษาไม่รอบคอบ-ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เสี่ยงสร้างผลกระทบประชาชน

เพิ่มเพื่อน