ป้ายกำกับ :

โครงการสร้างคอนโดสูง

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ย้ำโครงการสร้างคอนโดสูงในพื้นที่ “ชุมชนคลองจั่น”

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการตามคำสั่งของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมพลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และ
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

เพิ่มเพื่อน