ป้ายกำกับ :

โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

'บิ๊กตู่' ขนคณะดูความก้าวหน้า 'EEC - EECi'

นายกฯ พอใจความก้าวหน้า EEC และ EECi ระยอง ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ให้ประชาชนหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน