ป้ายกำกับ :

โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

ครั้งแรก! กสม.ขอบคุณรัฐบาลบิ๊กตู่รับฟังความเห็นชาวบ้านจะนะ

กสม.แนะ ศอ.บต.ทบทวนกระบวนการรับฟังความเห็น ขอบคุณ ครม.ที่รับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน และชะลอโครงการระหว่างประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์

เพิ่มเพื่อน