ป้ายกำกับ :

โครงการไทยแลนด์ เบียนนาเล่

นายกฯ มอบธงสัญลักษณ์โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ส่งต่อ จ.เชียงราย

นายกฯ เป็นประธานพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ส่งต่อ จ.เชียงรายเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ขับเคลื่อนประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ก้าวสู่ระดับสากล

เพิ่มเพื่อน