ป้ายกำกับ :

โครงการ Our ASEAN On-Screen 2023

สวธ.ชวนชม”โขน-โนรา” ในรูปแบบสื่อดิจิทัล สะท้อนมรดกภูมิปัญญาไทยโดดเด่น เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้โครงการ Our ASEAN On-Screen 2023

ถือเป็นข่าวดีและน่าสนใจอย่างมากที่ผู้คนในอาเซียนจะสามารถเข้าถึงการดู”โขน” นาฏกรรมชั้นสูงที่รวมศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ วรรณกรรม

เพิ่มเพื่อน