ป้ายกำกับ :

โครงสร้างเยาวชน

AFC เพิ่มมาตรฐานโครงสร้างการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทย เป็นระดับ 3 ดาว

AFC Elite Youth Scheme เป็นโครงการของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ AFC ในการแบ่งระดับโครงสร้างการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนของประเทศสมาชิก โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ดาว 2 ดาว และ 3 ดาว ซึ่งประเทศไทยอยู่ในระดับ 1 ดาว มาตั้งแต่ พ.ศ. 2564 ก่อนจะได้รับการเลื่อนเป็นระดับ 3 ดาว ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

เพิ่มเพื่อน