ป้ายกำกับ :

โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

เลขาฯรมว.กต. โต้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ อย่าจุ้นการเมืองไทย

เลขารมว.กต. โต้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ อย่าแทรกแซงการเมืองในไทย. ชี้รธน.ห้ามผู้สมัครสส.ถือหุ้นสื่อ มีผู้สมัครถูกลงโทษไม่มีข้อยกเว้น พระมหากษัตริย์ ได้รับการปกป้อง ตามมาตรา 112 เหมือนประธานาธิบดีสหรัฐ นายกฯมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงเหมือนกัน

เพิ่มเพื่อน