ป้ายกำกับ :

โมเดลสร้างสุข

Happy WorkPlace Happy Family โมเดลสร้างสุข...ในวันที่ชีวิตต้อง work from home

เพราะ “สงครามโรค” อันเนื่องมาจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ทุกครอบครัวในสังคมไทยทุกวันนี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต

เพิ่มเพื่อน