ป้ายกำกับ :

โรงกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืด

กนอ.มีแผนรับมือกับปัญหาภัยแล้งพื้นที่นิคมฯเรียบร้อยแล้ว เผยมีการศึกษาตั้งโรงกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดแก้ปัญหาภัยแล้งในอนาคต

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยมีแผนรับมือกับปัญหาภัยแล้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งการจัดหาแหล่งน้ำดิบ การจัดสรรอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มเพื่อน