ป้ายกำกับ :

โรงงานน้ำตาล

ขึ้นป้ายค้านโรงน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล กลุ่มชาวบ้านหวังรัฐบาลใหม่ยกเลิกมติ ครม.58

ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านกลุ่มคัดค้านโรงงานน้ำตาลโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.หนองบัวแดง ได้ขึ้นป้ายคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยหวังให้รัฐบาลใหม่ยกเลิกมติ คณะรัฐมนตรี 2558

โรงงานน้ำตาลร้องรัฐจัดการชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไม่ได้คุณภาพ

โรงงานน้ำตาล ร้องรัฐช่วยจัดการชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไม่ได้คุณภาพ ไม่ตัดยอด-ริดใบ หวังเพิ่มน้ำหนักและเงินช่วยเหลืออ้อยสดจากรัฐ ชี้เป็นผลเสียต่อระบบอุตสาหกรรม กระทบยิลด์น้ำตาลและรายได้จากการเพาะปลูกลดลง

เพิ่มเพื่อน