ป้ายกำกับ :

โรงงานปั่นด้าย

รมว.เฮ้ง เผยความคืบหน้าช่วยลูกจ้าง 2 โรงงานปั่นด้าย สั่งจ่ายเงินสงเคราะห์ล็อตแรกกว่า 5 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง 2 โรงงานปั่นด้าย จังหวัดสมุทรปราการ ถูกเลิกจ้าง แจงพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย

เพิ่มเพื่อน