ป้ายกำกับ :

โรงเรียนปลอดขยะ

สส.มอบรางวัล 283 รางวัล ต้นแบบดีเด่น ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา “การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1

เพิ่มเพื่อน