ป้ายกำกับ :

โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว

OR ชวนบริจาคขวดน้ำพลาสติก นำไปรีไซเคิลเป็นผ้าห่มต้านภัยหนาว

ของใช้ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการให้กับคนในสังคม โดยอาศัย Pain Point หรือปัญหาของกลุ่มผู้บริโภคเข้ามาพัฒนา เริ่มต้นจากปัจจัย 4

เพิ่มเพื่อน