ป้ายกำกับ :

ใช้ระบบราง

ผู้โดยสารช่วงสงกรานต์ใช้ขนส่งระบบราง 3.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 44% 

“กรมราง”กางตัวเลขเดินทางสงกรานต์ 7 วัน ประชาชนใช้บริการรถไฟ-รถไฟฟ้า 3.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 44.43% ให้บริการเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างสถานี 

เพิ่มเพื่อน