ป้ายกำกับ :

ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต

เปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้า 'ชลบุรี' ประชาชนมาใช้สิทธิคึกคัก

เลือกตั้ง 2566 เปิดหีบลงคะแนน ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ประชาชนต่างเดินทางเข้ามา ใช้สิทธิคึกคักกว่าทุกครั้ง เขตศรีราชามีคนลงทะเบียนกว่า 5 หมื่นคน

เพิ่มเพื่อน