ป้ายกำกับ :

ใช้สิทธิ 91.37%

กกต.แจงยอดใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 91.37%

สำนักงานกกต .ได้แจ้งจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกตั้งส.ส. เมื่อวันที่ 7 พ.ค.66 โดยมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งจำนว

เพิ่มเพื่อน