ป้ายกำกับ :

ใช้ไปพลางก่อน

บัญชีกลางแนะแนวจัดซื้อจัดจ้างกรณีใช้งบประมาณปี 66 ไปพลางก่อน

กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีใช้งบประมาณปี 66 ไปพลางก่อน

เพิ่มเพื่อน