ป้ายกำกับ :

ใส่เครื่องแบบนักเรียน

นิด้าโพล เผยประชาชนเกือบ 60% หนุนใส่เครื่องแบบนักเรียนต่อไป

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สิทธิ เสรีภาพ และกฎระเบียบในโรงเรียน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

เพิ่มเพื่อน