ป้ายกำกับ :

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

การประนอมข้อพิพาทจิตอาสา ตอนที่ 1: A New Dawn Of Hope

การประนอมข้อพิพาทหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ในภาษาอังกฤษนิยมเรียกว่า “Mediation” นั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมานานมากแล้วในบริบทสังคมโลกโดยเป็นกระบวนการที่มีผู้ประนอม หรือ ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลาง และเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ปราศจากอคติหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ

กยศ.ประกาศชวนลูกหนี้ร่วมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 25 มีนาคมนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เพิ่มเพื่อน