ป้ายกำกับ :

ไปรษณีย์ EMS

เรืองไกร ร้องประธานสภาตรวจสอบ ส.ส.จิรัฏฐ์ เคยเกณฑ์ทหารโดยชอบหรือไม่

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เพิ่มเพื่อน