ป้ายกำกับ :

ไม่แจ้งงบ

พาณิชย์เผยมีนิติบุคคลเกือบ 3,000 ราย เปลี่ยนสถานะเป็น ‘ร้าง’

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยประกาศจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียน จำนวน 2,880 ราย สาเหตุไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จหลังจดทะเบียนเลิก

เพิ่มเพื่อน