ป้ายกำกับ :

ไม้พะยูง

ห้ามส่งออกไม้พะยูงทุกประเภท! ครม.เคาะมาตรการส่งออกไม้ใหม่

ครม.เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งออกไม้ ห้ามส่งออกไม้พะยูง เพิ่มไม้บางชนิดต้องขออนุญาตหรือมีหนังสือรับรองก่อนส่งออก

เพิ่มเพื่อน