ป้ายกำกับ :

ไร้ผลประโยชน์แอบแฝง

กฟผ. แจงปมค่าไฟฯ ย้ำซื้อไฟฟ้าเอกชนถูกต้องไร้ผลประโยชน์แอบแฝง

กฟผ. แจงการแสดงสัญญารับซื้อไฟฟ้าเอกชนต่อสาธารณชนต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาในการเปิดเผยเงื่อนไขสำคัญของสัญญาด้วย ส่วนค่าความพร้อมจ่ายปฏิบัติตามแนวทางสากล ยืนยันไร้ผลประโยชน์แอบแฝงจ่ายค่าเชื้อเพลิงแก่ ปตท. ตามจริง

เพิ่มเพื่อน