ป้ายกำกับ :

"๒๔๐ ปี รัตนโกสินทร์"

"๒๔๐ ปี รัตนโกสินทร์"

“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

เพิ่มเพื่อน