ป้ายกำกับ :

14 จังหวัด

เช้านี้ 14 จังหวัด ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เปิดเผยข้อมูลภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา จ.น่าน จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.ราชบุรี และ จ. สมุทรสงคราม

เพิ่มเพื่อน