ป้ายกำกับ :

14 พฤษภาคม 2566

เช็กสิทธิ เลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค. 2566

วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น .เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) โดย ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถตรวจสอบ

เพิ่มเพื่อน