ป้ายกำกับ :

14 ส.ส.ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5

หนาวแน่ 'พี่ศรี' ร้องอธิบดีป่าไม้ตรวจสอบ 14 ส.ส.ถือครองที่ ภ.บ.ท.5 อยู่ในที่ดินของรัฐ ซ้ำรอย 'ปารีณา'

‘ศรีสุวรรณ’ร้องอธิบดีป่าไม้ตรวจสอบ 14 ส.ส.ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 อยู่ในเขตป่าหรือไม่ หลังพบยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อปปช.เทียบเคียงคำพิพากษา’ปารีณา’ อยู่ในที่ดินของรัฐ โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต

เพิ่มเพื่อน