ป้ายกำกับ :

15สมุนไพร

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศ 15 สมุนไพรเป็น Herbal Champions จ่อตีตลาดโลก

กรมการแพทย์แผนไทยฯประกาศ “สมุนไพร Herbal Champions 15 รายการ” ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า วางเป้าห

เพิ่มเพื่อน